Goedaardige moedervlekken

Goedaardige moedervlekken verwijderen

De officiële medische term voor een goedaardige moedervlek is een naevus naevocellularis. Bij moedervlekken is er sprake van een onschuldige stoornis waarbij de concentratie pigment producerende cellen is verhoogd, de melanocyten. De concentratie van de melanocyten en de mate waarin deze cellen pigment produceren bepalen de kleur van de moedervlek. Meestal zijn het licht tot donker gekleurde vlekjes of verhevenheden van de huid. Vrijwel iedereen krijgt in zijn leven één of meerdere moedervlekken, het is een volstrekt normaal verschijnsel. De meeste moedervlekken ontstaan tussen het derde en twintigste levensjaar en kunnen tot het veertigste levensjaar toenemen in aantal. In sommige gevallen zijn de moedervlekken al bij de geboorte aanwezig, ook wel aangeboren of congenitale moedervlekken genoemd.  Het aantal moedervlekken wordt beinvloed door erfelijke factoren en door de mate waarin de huid tijdens het levensjaar aan zonlicht is blootgesteld. Vooral zonexpositie in de eerste vijftien jaar is van belang in de ontwikkeling van moedervlekken. Omdat een goedaardige moedervlek geen abnormale of ongezonde afwijking is hoeft het niet behandelt te worden. Wanneer u om cosmetische of andere redenen toch van uw moedervlek afwilt, kunt u terecht bij één van onze artsen.

Last van moedervlekken? Bekijk dan onze informatiefolder Verwijderen van goedaardige moedervlekken

Consult

De arts zal tijdens het eerste consult onderzoeken of er sprake is van een goedaardigemoedervlek. Indien er twijfel is, zal dit met u besproken worden. U krijgt de gelegenheid om uw wensen, klachten en vragen te bespreken. De arts beantwoordt al uw vragen en informeert u zo volledig mogelijk over de behandeling, het te verwachten resultaat en de mogelijke complicaties.

Voorbereidingen

  • Foto’s: vóór de behandeling maken wij foto’s voor in uw medisch dossier. Hiermee kunnen u en uw behandelend arts het resultaat na de behandeling goed beoordelen.
  • Stoppen met bloedverdunners: als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, vertelt de arts u op welk moment u met deze medicijnen moet stoppen. Meestal is stoppen van de bloedverdunners echter niet nodig.
  • Stoppen met roken: roken kan de wondgenezing verstoren dankzij vernauwing van de bloedvaten. Het is daarom verstandig vier tot zes weken voor de ingreep te stoppen met roken.
  • Stoppen met alcohol: alcohol maakt de kans op een bloeduitstorting of nabloeding groter. Daarom is het beter minstens 24 uur voor de ingreep geen alcohol te drinken.
  • Medicatie en allergiën: het is belangrijk uw medicijngebruik van te voren te melden aan uw arts. U wordt eveneens verzocht allergieën voor bepaalde geneesmiddelen of lidocaïne vooraf te melden.

De behandeling

Het wegsnijden van moedervlekken is een relatief eenvoudige ingreep en is voor u als patiënt weinig belastend. De te verwijderen moedervlekken worden eerst plaatselijk verdoofd door middel van een aantal prikjes. De prikjes zelf zult u wel voelen. De ingespoten verdovingsvloeistof kan een beetje branderig aanvoelen en soms zelfs ook als pijnlijk worden ervaren.  Vooral de neus en oren zijn gevoelige gebieden. Het verdoven zelf duurt gelukkig maar enkele seconden. De verdoving werkt daarna ongeveer een uur door. De operatie zelf is daarna zo goed als pijnloos. Als de moedervlekken zijn weggehaald wordt het wondje gehecht en vervolgens afgeplakt met kleine hechtpleisters.

Indien de moedervlek heel oppervlakkig ligt kan er gekozen worden voor een shave-excisie, waarbij de moedervlek van de huid wordt afgeschaafd. De huid rond het plekje wordt voorafgaand aan de ingreep verdoofd met een prikje. Nadat de verdoving is ingewerkt, wordt het met behulp van een mesje afgeschaafd. Er ontstaat een oppervlakkig schaafwondje. Meestal wordt het wondje dichtgebrand met een elektrocoagulatie apparaat of afgeplakt met een speciale pleister.

Na de behandeling

De eerste twee dagen moeten de wondjes droog blijven. De hechtpleisters moet u laten zitten tot wanneer de hechtingen verwijderd worden. De hechtingen worden tijdens de eerstvolgende controle verwijderd tussen de 5 en 14 dagen, dit is afhankelijk van de plaats waar de moedervlek is weggehaald. Over het algemeen heeft u na het weghalen van moedervlekken weinig pijn. Indien u toch pijn ervaart, zal paracetamol voldoende verlichting geven. Indien er een shave-excisie is verricht,  ontstaat er op het wondje na enkele dagen een korstje; probeer dit korstje te laten zitten. Het korstje zal er op zijn tijd vanzelf vanaf vallen.

De moedervlekken die zijn weggesneden worden alleen op indicatie opgestuurd naar het patholoog anatomisch laboratorium omdat het hier in principe goedaardige plekken betreft. De uitslag van dit onderzoek is meestal na 1 tot 2 weken bekend. U krijgt deze te horen tijdens uw controlebezoek bij ons of bij uw eigen huisarts.

Het resultaat

Uw moedervlek is uiteraard weg en u zult een litteken overhouden op de plaats waar de moedervlek zat. In het begin zal deze plek wat vurig rood/roze zijn. Na verloop van tijd zal dit vervagen en uiteindelijk zal het litteken nauwelijks meer zichtbaar. Informeer bij uw arts over littekencrèmes en voorzorgsmaatregelen ter bevordering van de littekengenezing. Littekens kunnen soms wat minder mooi genezen in de volgende situaties: Hoe donkerder de huidskleur, des te meer kans op verdikte littekens (hypertrofie of keloïd littekens). Lelijke littekens kunnen vooral optreden op het borstbeen, de schouders, de oorlellen en op de rug. Bij kinderen in de groeispurt en bij zwangere vrouwen kunnen de littekens ook minder mooi genezen. Overmatige blootstelling aan UV stralen (zon en zonnebank!) heeft een nadelig effect op de wondgenezing en littekenvorming. In het gezicht genezen de littekens meestal snel en onopvallend.

Complicaties en risico’s

Aan elke chirurgische ingreep zijn risico’s verbonden, zoals nabloeding en infecties. Als u zich echter goed aan de postoperatieve instructies houdt, is de kans hierop zeer klein. De normale gevolgen van het weghalen van een moedervlek zijn het ontstaan van een bloeduitstorting en zwelling. Dit trekt na ongeveer een week weer weg.

Ook na een shave-excisie kan er een klein littekentje achterblijven. Er is altijd een kleine kans dat de moedervlek terugkomt.

Belt u in ieder geval bij:

  • bij aanhoudend bloeden
  • ongerustheid of twijfel

Meer informatie

De behandelend arts zal uw eventuele vragen tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan dan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Tot slot

Deze informatie is ter voorbereiding een aanvulling op het gesprek met de arts. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie. Plastische en esthetische chirurgie is geen exacte wetenschap; u kunt aan deze informatie dan ook geen garantie ontlenen betreffende het eindresultaat van uw behandeling. 

Contact

De arts zal uw eventuele vragen tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan dan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Hebt u na het lezen van bovenstaande tekst nog vragen, neem dan contact met ons op.Esthetisch Centrum                043 - 387 23 90 (tijdens kantooruren)Spoedeisende Hulp (SEH)     043 - 387 67 00 (buiten kantooruren; vraag naar de dienstdoende arts)E-mail: esthetischcentrum@mumc.nl
Sluit de enquête