Mw. Dr. T. Brinkhuizen

Dermatologe

Korte omschrijving

Dr. Brinkhuizen studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Hierna ontving zij een persoonsgebonden beurs van KWF-kankerbestrijding om onderzoek te kunnen doen naar huidkanker. Zij heeft 3 jaar onderzoek gedaan naar huidkanker (specifiek basaalcelcarcinomen) en is hier in 2016 op gepromoveerd. Daarnaast is Dr. Brinkhuizen werkzaam als dermatoloog en heeft ze als aandachtsgebieden de dermato-oncologie, dermato-chirurgie en cosmetische dermatologie.

Aandachtsgebieden

  • Dermato-oncologie
  • Dermato-chirurgie
  • Cosmetische dermatologie

Contact

Tel. 043-387 23 90

Deelnames, projecten en nevenfuncties

  • Gepromoveerd op het onderwerp 'basaalcelcarcinomen'

Publicaties

Social media