Mw. Dr. T. Brinkhuizen

Dermatologe in opleiding

Korte omschrijving

Dr. Brinkhuizen studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Hierna ontving zij een persoonsgebonden beurs van KWF-kankerbestrijding om onderzoek te kunnen doen naar huidkanker. Zij heeft 3 jaar onderzoek gedaan naar huidkanker (specifiek basaalcelcarcinomen) en is hier in 2016 op gepromoveerd. Daarnaast is Dr. Brinkhuizen in de afrondende fase van haar opleiding tot dermatoloog en heeft ze als aandachtsgebieden de dermato-oncologie en cosmetische dermatologie.

Aandachtsgebieden

  • Dermato-oncologie
  • Cosmetische dermatologie

Contact

Tel. 043-387 23 90

Deelnames, projecten en nevenfuncties

  • Gepromoveerd op het onderwerp 'basaalcelcarcinomen'

Publicaties

Social media