Uw (eerste) bezoek

Maastricht UMC+ Esthetisch Centrum

Wat neemt u mee?

 Als u het Maastricht UMC+ Esthetisch Centrum bezoekt, moet u een aantal dingen meenemen:
  • Uw patiëntenkaartje / ponsplaatje.
  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Een doorverwijzing van de huisarts indien u door de huisarts bent doorverwezen.
  • Een lijst van alle medicijnen die u gebruikt.

Praktische tips

 Bij uw bezoek aan de Maastricht UMC+ Esthetisch Centrum geven wij u een aantal praktische tips mee:  
  • Het is verstandig om iemand met u mee te nemen: twee horen en onthouden meer dan één. 
  • Als u niet zo goed Nederlands of Engels spreekt, is het verstandig om iemand mee te nemen die dat wel kan.
  • Leest u de informatie op onze website en behandelfolders goed door en noteert u zonodig uw vragen op papier, zodat wij u zo optimaal mogelijk kunnen voorlichten.
  • Indien u medicatie gebruikt, neemt u een overzicht mee naar de afspraak.
Sluit de enquête